Menu szkoły

Certyfikat dla Szkoły Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest przybliżenie dzieciom wiadomości na temat pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych, szerzenie bezpiecznych podstaw i zachowań na drodze, w różnych środkach transportu oraz na dworcu, lotnisku i w porcie.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań na drodze, w domu, przedszkolu i na wakacjach.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest kształtowanie prawidłowej mowy dzieci - głoski syczące s, c, z, dz.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest kształtowanie prawidłowej mowy dzieci - głoski szumiące sz, cz, ż, dż.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Skole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest przybliżanie dzieciom świąt nietypowych podczas zajęć w przedszkolu.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat życia zwierząt egzotycznych.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat budowy człowieka oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Certyfikat dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowie poświedczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest przybliżenie dzieciom postaci z najbardziej znanych bajek i baśni oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

liczba odwiedzin: 270880

   

O P I E K A   P R Z E D S Z K O L N A

P O D C Z A S   W A K A C J I   2 0 2 2

Uprzejmie informujemy, iż w okresie ferii letnich 2022 r. na terenie Gminy Polanów

dyżur będą pełniły niżej wymienione placówki oświatowe:

      

 

 

 

 

 1 LIPCA

-

31 LIPCA

 1 SIERPNIA

-

31 SIERPNIA

14 LIPCA

-

29 LIPCA

27 CZERWCA

-

13 LIPCA

 

Odziały przedszkolne

 ZSP w Polanowie 

ul. Wolności 14

Przedszkole Gminne

w Polanowie

ul. Dworcowa 12  

Oddziały przedszkolne

w Szkole Podstawowej

w Bukowie 

Oddziały przedszkolne

w Szkole Filialnej

w Nacławiu

tel. 94 3188225

tel. 94 3188361

tel. 94 3188297

tel. 94 3169617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu zgłoszenia dziecka należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką oświatową.

 

"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym ministerialnego projektu „Laboratoria Przyszłości”, realizowanego w Szkole Podstawowej w Bukowie.

 

Załącznik:

"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SP BUKOWO

Informacja dla rodziców od PPIS w Koszalinie

Pobierz dokument

SZCZEPIMY SIĘ!!!

Kwestionariusz wstępnego wywiadu - pobierz

Deklaracja na szczepienie - pobierz

List ministra - pobierz

 

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego - pobierz

Aktualności

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Bukowie
    Bukowo 19
    76-010 Polanów
  • (+94) 318-82-97

Galeria zdjęć